Over mezelf

Ik ben Barbara van der Hoeven, geboren in 1954 en inmiddels al meer dan 20 jaar ‘levensbegeleider’ van mensen met levensvragen op persoonlijk en spiritueel gebied. Als er iets is wat mij in het leven boeit en bezighoudt dan is dat de mens en zijn ontwikkeling. Op één of andere manier heb ik in mijn werk en in mijn directe omgeving mensen altijd willen ondersteunen in hun tot bloei komen, in het tot zichzelf of tot elkaar komen. ‘Wat maakt iemand tot een gelukkig mens, wat is echte relatie, wat is liefde, en wat maakt mensen in staat tot onmenselijkheden zoals we die op grote schaal overal in de wereld tegenkomen?’.

Deze en andere levensvragen kwamen in een ander licht te staan toen ik in 1993 kennis maakte  met de school voor Zijnsoriëntatie, waar ik gedurende 10 jaar trainingen en opleidingen volgde en mijn werk als levensbegeleider begon. Ik leerde de Zijnsdimensie, de Zijnsgrond, in mijn bestaan kennen, waardoor veel vragen wegvielen en zich een heel andere dimensie in mijn leven openbaarde, maar wat me heel specifiek in de Zijnsvisie van Hans Knibbe diep raakte en aansprak was de uitnodiging om te ontwikkelen van strijder naar liefhebber. Daar zat en zit voor mij alles in!

Een aantal jaren later ontmoette ik spiritueel leraar Anandajay die voor mij de belichaming is van deze ‘liefhebber’, drager van egoloze of belangeloze liefde en het was me meteen duidelijk dat ik door hem graag verder begeleid wilde worden in het ont-dekken van de liefhebber in mij. In 2004 werd ik zijn leerling en dat is altijd zo gebleven. Zijn begeleiding raakt aan de kern van mijn levensvragen en aan een diepgeworteld gevoel van heimwee, of een diep weten dat het leven in wezen liefde is en dat die liefde in mij (in ons) als mens ervaarbaar is wanneer ik mij (wij ons) daarvoor open(en), voorbij aan het almaar strijdende (zoekende, controlerende en regisserende) ik of ego. En dat dat de kwaliteit is waar ik in mijn leven naar zocht en waar de wereld op wacht.

Ik voel me dankbaar dat ik Anandajay heb leren kennen en zijn leerling ben geworden. Ooit zou ik graag een boek schrijven over de waarde en betekenis van spiritueel leerling zijn.

De begeleiding door Anandajay behelst naast het persoonlijke deel, ook een scholing in 12-tal werkvormen zoals meditatieve yoga, sacrale dans en chakrahealing. Hierin ben ik sinds enkele jaren docent aan zijn school; ‘ The Light of Being’ school of spiritual Awareness waaraan ik ook als staflid bijdraag.   

Het Light of Being retraite-centrum staat in Hergersberg, een dorp in de Belgische Eifel, een landschappelijk puur, stil en karakteristiek gebied, waar ik heel graag ben. Na een veelzijdige en intense loopbaan in Nederland, een turbulent (liefdes)leven met veel ups en downs, ontstaat in deze context steeds meer ruimte voor het Licht van het Zijn om in mij te schijnen.

Meer informatie over de School en Anandajay kun je lezen onder ‘over the Light of Being ‘ en ‘over Anandajay’ of op de website:www.lightofbeing.org