Over Anandajay

Anandajay is een spirituele leraar van Nederlandse afkomst die sinds 2002 in België woont en eigenlijk al zijn hele leven mensen begeleidt. Zonder zich als kind en jongere zo bewust te zijn van zijn gaven – wel van zijn ‘anders zijn’ – vielen zijn helderheid en gevoeligheid vaak op en kwam hij in vele situaties ongevraagd in de positie van leraar terecht. Zo verliepen op een organische wijze zijn leven en werken en ontstonden er in de loop van de jaren een organisatie en een school van waaruit hij nu al meer als 40 jaar zijn levensboodschap uitdraagt, via cursussen, retraites  opleidingen en individuele gesprekken Zijn boodschap die gestoeld is op de immens diepe spirituele liefde waarmee hij in verbinding leeft, is een boodschap van vrede. Zijn diep menselijke bewogenheid en zijn betrokkenheid bij de toestand in de wereld, zetten hem onaflatend in beweging om via de begeleiding van individuen en groepen, zijn muziek en zijn boeken bij te dragen aan vrede en een meer natuurlijke balans in de wereld. Geweldloosheid en eerbied voor alles wat leeft staan hierin altijd centraal. 
De naam Anandajay heeft hij in 2000 ontvangen tijdens een retraite periode in India. Anandajay betekent zegeningen van het hart of overgave en het is ook vanaf die tijd dat hij zich volledig heeft kunnen overgeven aan het volgen van zijn bestemming als leraar zoals het leven hem dat elke dag opnieuw laat zien.

Meer informatie over de School kun je lezen onder ‘over the Light of Being ‘ of op de website:www.lightofbeing.org waar je ook de toegang hebt tot Anandajay’s boeken en muziek.