Leven in Openheid

Puja bijeenkomsten Leven in Openheid

Puja bijeenkomsten zijn maandelijkse momenten om je even vrij te maken van je verplichtingen en ruimte te hebben voor jezelf, voor je inhoud, je kern, je wezen, het goddelijke of essentiële in jou. Ieder van ons heeft zo zijn eigen naam voor dit meest intieme, meest eigen gevoel, deze verbinding met het grotere. Vroeger was het veel gebruikelijker dan nu om naar de kerk te gaan om deze diepere laag in jezelf aandacht te geven, ook al werd of wordt God vaker buiten ons geplaatst dan in ons zelf. De puja’s of mantra gebeden die we samen doen en de teksten die we lezen geven je de mogelijkheid om de religieuze of devotionele gevoelens in jou weer een plek te geven, of aandacht er naar toe te laten gaan. In die zin zijn deze bijeenkomsten kleine vieringen van het bezielde leven.

Hoe werkt het

We komen samen in een stille en meditatieve sfeer die alleen al helend op je inwerkt.
In een korte inleidende meditatie leggen we onze dagelijkse beslommeringen zoveel mogelijk af om ons te openen voor een puja (‘mantra gebed’) en een tekst. Een puja kent enige simpele gebaren die de betekenis van het (op de CD) gezongen gebed bekrachtigen.Het gebed (de puja) is immer een uitnodiging om open te gaan voor het grotere, het onbekende, voor de diepte, de schoonheid, de liefde en wijsheid in het bestaan, en om deze levenskwaliteiten, die we vaak missen in ons drukke leven, maar waar we wel naar verlangen, te groeten, te eren, ons ervoor te openen en te danken. De tekst die wordt voorgelezen, sluit aan bij de Puja van die dag en zal haar betekenis verdiepen of verhelderen. Zowel de puja als de tekst zijn van de hand van Anandajay.
In een afsluitende deelronde kunnen we onze ervaringen en de vreugde van het samen zijn met hetzelfde verlangen en dezelfde diepere gevoelens delen. Zonder dat daarover gediscussieerd hoeft te worden. Het meditatieve karakter van de bijeenkomst staat voorop.

Praktisch

Maandelijkse bijeenkomsten op donderdagochtenden (10 maal per jaar)
In Sarvata, Nijmegen
Duur van 10 tot 12 uur
Bijdrage 15 euro per keer en 125 euro wanneer je voor alle 10 bijeenkomsten in 1 keer betaald.

In Hergersberg op zondagavond (Duitstalig) (6 maal per jaar)
Duur van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage 12 euro per keer.

Deze bijeenkomsten vinden ook plaats
In Rosmalen op dinsdagavonden en in Empe (bij Zutphen) op woensdagochtenden