Welkom

Welkom op de site van mijn Light of Being praktijk ‘Zijn wat je Bent’. Een praktijk voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwaking in Nijmegen en Hergersberg (BE).

Je wil iets veranderen, en je voelt dat het daarvoor nu de tijd is, je weet dat het gaat om een verandering die je dichter bij jezelf brengt, die meer stroming, richting en grond geeft aan je leven en een meer natuurlijk evenwicht brengt in je omstandigheden zoals werk en relatie.

Ik kan een eindje met je oplopen om samen te ontdekken hoe die verandering in jou vorm kan krijgen, ik gebruik hiervoor in mijn begeleiding vaak de metafoor van een ontdekkingsreis omdat we stap voor stap de antwoorden ontdekken op de vragen die je hebt.

We beginnen de reis helemaal in het nu, bij jou zoals je nu bent, en zoals je leven nu is. En je ont-dekt waar je naar toe zou kunnen ont-wikkelen en wat je in wezen bent.
Je hardwerkende ‘ik’ kan gedurende de reis als overlever, regisseur, probleemoplosser, controleur, analyticus en spirituele zoeker, beetje bij beetje tot rust komen, wanneer de deur zich voor je opent en jij weer de verbinding voelt met jezelf als geheel. Van daaruit kun je leren wat het is om samen te gaan met het leven in plaats van het te moeten bemeesteren en besturen.
Je ont-dekt jezelf als onderdeel van het leven en je ervaart dat er andere ‘leiding’ komt in je bestaan, je kompas of innerlijke gids,  een natuurlijke, innerlijke leiding waaraan je je kunt toevertrouwen omdat ze verbonden is met jou, met wie je in wezen bent. Met hoe je bedoeld bent vanuit jouw essentie, je blauwdruk of oorsprong.
Lees verder

Hoe begeleid ik
De ‘Light of Being’ letterlijk vertaald ‘Het licht van het Zijn’, is de school waar ik ben opgeleid en tevens de spirituele grond van waaruit ik werk. Het ontwaken voor het Zijnslicht in jezelf, het ‘licht’ dat tastbaar ervaarbaar gaat schijnen als jij er helemaal mag zijn, is een wezenlijke vrucht van je ont-dekkingsreis.
Ik begeleid je heel concreet met behulp van verschillende ‘Light of Being’-werkvormen, maar ik bied je vooral mezelf als voorganger en medereiziger op je pad. Alles wat in mij gedurende mijn leven is gerijpt, is de grondstof van wat ik jou kan geven. Dat gaat niet alleen over kennis, of gevoel. Het gaat over alles wat in alle jaren van intensieve begeleiding is doorleefd, doorvoeld, ervaren en tot in mijn cellen is doorgedrongen. Het is van daar uit dat ik je kan begeleiden en voorgaan naar een andere levenskwaliteit.
De werkvormen zijn daarbij ondersteunend. Juist ook in het hele basale veranderingsproces; in het leren anders om te gaan met het leven. De vormen die ik gebruik zijn o.a. gesprekken, healing, massage, individuele yoga, adembegeleiding, meditatie en puja (mantra-gebed), in groepen werk ik daarnaast ook nog met sacrale dans. Wat we ook samen doen het is altijd in een sfeer van vriendschap, humor, licht en ruimte, een respectvolle en liefdevolle bedding om jezelf te ontmoeten en te ont-dekken wie je bent. 

In een eerste gesprek bekijken we welke vorm voor jou zinvol is en vaak gebruik ik ook een combinatie van vormen.
Al deze verschillende vormen hebben hun eigen identiteit en werking, ik heb ze elders op de site beschreven en vertel er graag meer over in een persoonlijke ontmoeting of per telefoon.

Voor wie
Mijn begeleiding is

  • voor iedereen die zich vragen stelt over de zin of diepgang van het leven en/of zich herkent in wat er op deze site wordt beschreven, erdoor wordt aangeraakt dan wel wakker gemaakt
  • voor wie het ‘zijn’ als de grond van zijn bestaan wil leren kennen en van daaruit wil leren leven
  • om weer in een ander vaarwater te komen als je bent vastgelopen in je werk of relatie, of wanneer je te maken hebt met een diepgaand verlies in je leven
  •  wanneer je naar een plek verlangt om te worden begeleid in je spirituele of religieuze verlangen.
  • wanneer je verlangt naar meer licht in je leven.

De ontdekkingsreis
In mijn begeleiding ga ik ervan uit dat je al heel (een geheel) en verbonden bent en er dus niks meer van buiten hoeft te komen, niks meer toegevoegd hoeft te worden, en jij ook nergens naar toe hoeft te werken. Maar dat in de loop van je leven bedekt geraakte lagen en dimensies liggen te wachten om ontdekt te worden. Ont-dekken, wat bedekt is geraakt. Ont-dekken betekent het deksel eraf, de deken, de plaat of de steen eraf, zodat weer in het licht – in jouw bewustzijn – komt, wat ooit, heel lang of korter geleden door jou is onderdrukt of weggestopt. Daarbij gaat het dan niet alleen om pijnlijke ervaringen, trauma’s, of ongewenste gevoelens, ook het licht, onze bron, of essentie hebben we ooit zelf uit ons leven gebannen, heel diep weggestopt in onze strijd om te kunnen overleven. Dat is een pijnlijk, maar destijds noodzakelijk -proces geweest om je in het leven te kunnen handhaven, maar het is niet onomkeerbaar. En misschien is nu jouw tijd gekomen om de bedekkingen laag voor laag af te pellen en te gaan ontdekken dat je nu vanuit vrijheid bewust andere keuzes kunt maken.

Alleen in contact kan er iets veranderen
Omdat je als mens een gelaagd wezen bent en ook nog eens ingewikkeld bent in je geschiedenis en je beschermingspantser, zal ik je op verschillende manieren begeleiden. Enerzijds nodig ik je uit tot contact met het grotere, het licht, die spirituele dimensie die om je heen is en die ook in jou is, als je ziel of essentie. Dit doen we met meditaties, voeloefeningen, kleine yoga-bewegingen, massage, healing, of in gesprekken.
Anderzijds nodig ik je uit contact te maken met je beschermende patronen, met alle overtuigingen, ideeën, gedachten en beelden waarmee je je identiteit, je gevangenis, staande houdt en jezelf belet om in het licht, of in vrijheid te leven.
We doorvoelen al deze patronen die je tot nu toe een bepaalde (schijn) veiligheid hebben geven, tot in de kern waar ze hun kracht verliezen en hun energie vrijkomt.  Ook nemen we tijd en ruimte om vrede te sluiten met je persoonlijke geschiedenis, daar waar je voelt dat die je nog in de weg staat om vrij te zijn. Daar waar jij voelt dat je er slachtoffer van bent of ertegen strijdt hoe subtiel misschien dan ook.
Anders gezegd: er komt licht op de hele mens die je bent vanaf de diepgang van je essentie tot en met de oppervlakte van je gedrag, je gevoelens, je beelden, patronen en denkwijzen. In het licht leer je onderscheiden wat oude en aangeleerde gedragingen en denkpatronen zijn en wat echt en wezenlijk is aan jezelf.

Kern van de begeleiding, van strijder naar liefhebber
Een belangrijke pijler van deze begeleiding is het bewust worden van je huidige levenshouding en hoe vaak die een ‘nee’ en daarmee een strijd in zich draagt. “Nee wil ik niet, nee, dat moet anders, nee, niet zo, ik bepaal het zelf wel”. We zijn ons vaak niet  bewust dat we nee zeggen en ook niet hoeveel ‘nee’ we zeggen naar het leven zoals het naar ons toe komt en hoeveel deuren we daarmee sluiten, het stromende leven tegen houden en steeds ingrijpen in de natuurlijke gang van zaken, waardoor we een spirituele ontwaking tegen houden.
In het begeleidingstraject zal de uitnodiging om ‘ja’ te zeggen heel vaak terugkomen, ja naar de werkelijkheid, ja naar wat je voelt, ja naar hoe het is, hier en nu, in dit moment. Ja betekent geen strijd aan gaan, door ergens ja tegen te zeggen kun je het ontmoeten, kun je het leren kennen en horen wat het je te zeggen heeft. Ja is een vredevolle beweging, een uitgestoken hand, een uitnodiging tot vriendschap. Ja betekent niet dat je goedkeurt wat je ontmoet of het ermee eens bent, daar gaat het hier niet over, het ja wat ik hier bedoel ligt nog daarvoor, het is een ja naar de feitelijkheid, de realiteit van de situatie, of het gevoel in jou, of de ontmoeting met iemand.
JA zo is het op dit moment, dit voel ik nu, dit gebeurt er nu en door die realiteit aan te nemen – of het nu leuk of mooi is of niet, het is hoe of wat het is – ga je de relatie ermee aan.  Wanneer je ja zegt  neem je deel aan die werkelijkheid, ben je erin of ermee en kun je er vanuit die verbinding op antwoorden. Misschien zeg je dan alsnog nee, maar dan is het een gegrond nee, een nee in relatie. En misschien zeg je ook ja, en bleek je eerste nee toch niet te kloppen.
Ja zeggen zoals ik het hier bedoel is relatie aangaan met de werkelijkheid zoals je die buiten je aantreft, maar even goed is de uitnodiging om ja te zeggen naar jezelf; hoeveel zelfafwijzing minderwaardigheid en negativiteit is er niet in je, hoeveel nee zeg je niet naar jezelf in de loop van de dag. Ook dit nee ga je in de begeleiding ontmoeten en voelen, er contact mee maken en ontdekken dat door jouw ja tegen dit nee er een ander klimaat in je ontstaat, een vriendschappelijk klimaat, een zachtaardig klimaat. Je oordeelt even niet, je werkt niet aan jezelf, maar je neemt jezelf aan, ook al voel je je op dat moment nog zo vervelend, of zit je helemaal vast, ben je boos, of voel je je minderwaardig… ook daar kun je ja tegen zeggen, ja zeggen gewoon omdat het toch al zo is. JA zeggen is je strijd opgeven en vrede ervaren met hoe je bent in dat moment. Ook al is er geen haar veranderd, de vredevolle aanname van hoe je bent op dat moment is wel de basis waarop er iets kan gaan veranderen op een natuurlijke manier. Onze gewoonte gaat langs de weg van nee en strijd en het is behulpzaam om te beseffen dat strijd nooit tot vrede leidt, maar alleen maar tot nog meer strijd. En dat is toch eigenlijk het laatste dat we wensen.