Light of Being Dances


Overgave en vreugde

We dalen onder begeleiding van de mantra af, om vervolgens de verbondenheid met de aarde en het licht in ons tot uitdrukking te brengen in onze bewegingen. Het eerste stuk van de Sri Ananda mantra is verstillend, zodat er ook werkelijk ruimte is om de relatie met de bewegingen, de muziek en de mantra aante gaan. Je komt zo bij de wortels van de mantra en daardoor ook bij de  zijns-grond in jezelf. Het tweede stuk van de mantra is vooral beweeglijk, waardoor je dieper in verbinding komt met je gevoel en de in jou werkzame energieën. Het derde gedeelte van de mantra vraagt om vrijheid, zodat je dan, vanuit de ontstane innerlijke verbondenheid, uitdrukking kunt geven aan dat wat gevoelsmatig en energetisch is aangeraakt, zodat er in jou overgave en vreugde kan ontstaan. De dans en jij, zoals je wezenlijk bent, komen dan bij elkaar en tot uitdrukking.

Terug