'Leven in Openheid' bijeenkomsten

Leren leven vanuit je spirituele verlangen

Wat houdt een bijeenkomst in
Met 'Leven in Openheid' wordt bedoeld leven vanuit de verbinding met jezelf; je in het leven laten leiden door je spirituele verlangen.
Tijdens de bijeenkomsten worden diepere lagen in jezelf aangeraakt. Lagen van waaruit je meestal niet gewend bent te leven of te spreken, terwijl je daar wel naar verlangt. Het is meestal onze angst om kwetsbaar te zijn en onze angst door anderen te worden afgewezen, die ons daarin tegenhoudt.

De bijeenkomsten bieden de gelegenheid om aan deze schroom voorbij te gaan en in echtheid met elkaar het proces van opengaan te leren delen.
Dat gebeurt aan de hand van een meditatie, een Puja (gebed met muziek) en een tekst van Anandajay.
 
Deze drie onderdelen nodigen je uit open te gaan voor het 'Zijnslicht', de 'Light of Being', dat altijd in je aanwezig is, maar dat je meestal niet meer ervaart, omdat het wordt overschaduwd door je denken, willen of resultaatgerichte handelen.

Meditatie
De geleide meditatie nodigt je uit alle dagelijkse     
beslommeringen even te laten, zodat in de ruimte die dan ontstaat, stilte en vrede ervaarbaar kunnen worden. In die stilte kan dan een diepere verbinding met jezelf ontstaan, zodat je weer voelt dat je een bezield wezen bent.
 
Puja
Puja is het Sanskriet woord voor gebed. Puja’s zijn momenten van eerbied waarop je je verbondenheid met dat wat voor jou spiritueel waardevol is, vormgeeft door devotionele  gebaren. De ‘Light of Being’- Puja’s of Prayers  worden door Anandajay gezongen en de daarbij door hem gecomponeerde muziek ondersteunen zowel het gebed als de gebaren. De puja’s raken verschillende spirituele waarden aan van je menselijke bestaan.

Tekst
De teksten belichten thema’s of onderwerpen die in ons dagelijks leven een rol spelen, zoals gevoeligheid, werken aan jezelf, angst, stilte,    
of schoonheid. Alle teksten geven je inzicht in je menszijn, je denken, voelen en handelen. Ze helpen je om een onderscheid te ervaren tussen dat wat je denkt of zou willen zijn (je zelfbeeld en ideaalbeeld) en de mens die je wezenlijk bent. Zo vormen ze een brug naar het diepe verlangen om je innerlijke waarde werkelijk te ervaren en ermee verbonden te zijn.

Voor wie
De bijeenkomsten ‘Leven in Openheid’ zijn voor iedereen die ernaar verlangt zichzelf te ontmoeten en hierin wenst te delen met anderen.
 
De bijeenkomsten in Gelderland worden begeleid door:

-Barbara van der Hoeven
‘Leven in openheid is voor mij ‘Ja’ zeggen tegen het leven, hoe het zich ook aandient. Dit te kunnen delen met anderen voelt als een geschenk.’

-Marina Niemeijer
‘Leven in openheid, leven in verbinding met mijn ziel.
Het beantwoordt aan een diep verlangen in mij. Mogen we dat verlangen met elkaar delen?’

-Willemijn de Wit
In echtheid met elkaar het proces van open gaan te leren delen; dat is voor mij een wezenlijk verlangen.

Zij zijn alle drie leerling van Anandajay, en worden door hem begeleid in hun werk en spirituele ontwikkeling. 

Terug
Praktische informatie