Het logo

De zon in het logo op deze site is het symbool voor het Zijn in ons dat altijd straalt, ook al ervaren we dat vaak niet zo. De zon drukt uit waar mijn begeleiding in essentie om gaat: dat het Zijn in jou weer voelbaar wordt en dat je vanuit die levenskwaliteit gaat leven en handelen. De ruimte waarin de zon staat, is het symbool voor de openheid die wij ook zijn. Openheid om te ontvangen en te ervaren. Bezielde Openheid, waardoorheen het leven zich uitkristalliseert.