Workshop 'Leren voelen'
Omgaan met emoties

‘Voelen begint met
de oprechte bereidheid
om in echtheid te leren leven.
Dat betekent dat je ja zegt
tegen het leven zoals het zich aandient’

Anandajay

Deze workshop heeft tot doel vertrouwd te raken met jezelf als een mens die gevoelens en emoties heeft en daar niet bang voor hoeft te zijn en zich daar niet voor hoeft te schamen. Zo vertrouwd met je gevoelsleven te zijn dat het toegankelijker wordt, minder beschermd hoeft te worden, minder geheim hoeft te blijven en benoemd mag worden. De workshop geeft de mogelijkheid onderscheid te leren maken  tussen gevoelens, emoties, drama, sentimenten enerzijds en echt voelen anderzijds. Je krijgt de mogelijkheid om je eigen “gewoonte omgang” met gevoelens te doorzien, om met je gevoelens te zijn,  en ze te gaan herkennen als poorten naar jezelf, naar het Zijn erachter. Het gaat dus niet om het psychologisch ontrafelen van gevoelen of het onderzoeken en analyseren waar ze vandaan komen. Ook niet om het vinden van oplossingen voor pijnlijke, of ogenschijnlijk onoverkomelijke gevoelens. Nee, het  gaat om het toestaan, voelen en benoemen van gevoelens, emoties  laag voor laag, totdat je bij jezelf uitkomt, bij jou die ervaart.  
Door zo meer gemak te ontwikkelen in het hebben van gevoelens en het doorvoelen ervan, kan de relatie met jezelf en met anderen een meer open karakter krijgen en meer diepgang en vervulling geven.

Lees meer
Praktische informatie