Anandajay en ‘The Light of Being’

 

Anandajay is: een spirituele leraar van Nederlandse afkomst die in België woont en sinds 1979 mensen  begeleidt, die naar de diepere zin van het leven verlangen.
‘The Light of Being’ is de naam van de organisatie, die door hem werd opgericht en sinds 2002 in de Belgische Eifel gevestigd is. ‘The Light of Being’ ondersteunt mensen die hun innerlijke verlangen voelen om weer in heelheid en vrede met zichzelf en de schepping te leven. Met zijn activiteiten wenst Anandajay, wiens naam ‘Zegeningen van het Hart’ en ‘Overgave’betekenen, een bijdrage te leveren aan een waardige maatschappelijke ontwikkeling.
Geweldloosheid en eerbied voor alles wat leeft staan hierin centraal.
Meer informatie kun je lezen op de website: www.lightofbeing.org.